Welkom bij Ownah! 

Praktijk voor lichaam en geest

Coaching en Stresscounseling

Coaching en counseling lijken op elkaar, maar ze verschillen wel degelijk.

Coaching wordt steeds meer bekend. Iedereen heeft wel eens van een coach of coaching gehoord. Counseling daarentegen is veel minder bekend. En omdat counseling veel minder bekend is, wordt het vaak onder de noemer coaching gebracht.  


Als ervaringsdeskundige ben ik de opleidingen Coaching en Stresscounseling gaan doen. Waarom beide? Omdat ik voor mezelf de technieken van coaching graag wilde kennen. Desalniettemin denk ik in geval van stress dat het noodzakelijk is om dingen bij de bron aan te pakken en dus de achtergronden nader te onderzoeken om te kijken waar bepaalde patronen vandaan komen. Daarom ook de opleiding stresscounseling.


Bij mij in de praktijk gaan we in verschillende fasen aan de slag om jou weer boven water te krijgen. Ik heb een scherp luisterend oor, groot inlevingsvermogen en de gave om te spiegelen en te inspireren. Ik wil je een heldere, frisse kijk op je situatie geven. Bij mij kun je je verhaal kwijt, in vertrouwen en zonder oordeel.


Als ervaringsdeskundige ben ik gespecialiseerd in hormonale stressklachten, kinderwens en een traumatisch (misbruik) verleden.


De verschillen tussen coaching en counseling:

Een coach gaat uit van de situatie en persoon zoals het nú is, kijkt samen met jou naar de gewenste situatie, en laat je oefenen met competenties: Nieuw gedrag en vaardigheden die helpen om beter om te gaan met situaties waarin stress opspeelt. Dit heet coping.
Vaak komen daar aspecten van persoonlijke effectiviteit bij kijken, zoals time-management, grenzen geven, nee-zeggen, communicatieve vaardigheden, enz.
In dat alles blijft de coaching heel praktisch, coping is immers hoe je in de praktijk omgaat met stressoren. Een coach geeft dus weinig inhoudelijk advies, over de inhoud van je werk, maar richt zich vrijwel alleen op het proces rondom het werk.

Bij grotere stress heb je minder objectief overzicht over je eigen situatie. Er is dan meer nodig dan zuiver coaching. Hier is counseling op z´n plaats, want een counselor kijkt daarnaast ook naar achtergronden van je gedrag zoals de gevoelens, gedachten en overtuigingen die je hebt en die je blokkeren bij effectieve coping. 

Bij stress-trajecten is kijken naar die achtergronden nuttig, want het feit dat je altijd maar door-en-door bent gegaan heeft waarschijnlijk veel van doen met die achterliggende overtuigingen, gedachten en gevoelens. Daarnaast werkt de counselor natuurlijk ook aan nieuwe competenties, praktische oplossingen, nieuwe gedrag en vaardigheden. Want het doel is bij stress-trajecten altijd genezing en coping: Dus dat je je weer fit voelt en goed toegerust bent met handvatten om de stressoren in de (werk)praktijk aan te gaan. 
Met counseling wordt je bewust van waaruit je jouw keuzes maakt, van waaruit jíj reageert op stressoren. Een goede counselor kan naadloos overgaan van counseling naar coaching en vice versa.


Aan het werk met coaching en counseling!

Wanneer heb je nou eigenlijk last van stress? Wanneer heb je er zoveel last van dat het tijd wordt om er iets aan te doen? Vragen die we onszelf allemaal wel eens stellen. Hieronder som ik een aantal stressverschijnselen op.


Stressverschijnselen:

  • moeheid
  • lichamelijke klachten
  • depressieve gevoelens/somberheid
  • gedemotiveerd
  • snel geïrriteerd zijn
  • cynisme
  • het gevoel de wereld en het leven daarin niet meer aan te kunnen
  • passiviteit
  • verminderde productief bezig
  • groeiend ziekteverzuim
  • enzovoorts

 

 Stressvragen:

- Ik heb steeds meer werkdruk, moet harder zwemmen; hoe
  houd ik het hoofd boven water?

- Welk gedrag van mij levert me stress op en wat wil ik
  daarin veranderen?

- Ik heb stress, maar weet niet waar ik moet beginnen.

- Hoe kan ik op mijn werk mijn grenzen geven zonder dat 
  ze me uitspugen?

- Anderen zeggen dat ik "anders zou moeten doen", maar 
  hoe dan wel?

Vroeger was ik een goede hardwerkende medewerker, nu 
  komt er niets meer uit mijn handen, ik herken mezelf niet 
  meer. Wat nu? 

- Ik heb nog geen stress, maar er is een hoge werklast en 
  wil werken aan vaardigheden om stress te voorkomen.

Herken je je in bovenstaande symptomen en vragen? Heb je last van stress en uit zich dat ook lichamelijk? Bezoek altijd een huisarts, om uit te sluiten dat er niet iets anders (lichamelijk) met je aan de hand is.

 

Burn-out

Wanneer je al wat langere tijd last hebt van dergelijke symptomen, groeit de kans op een “burn-out”. Belasting wordt Overbelasting. Niet iedereen is even vatbaar voor stress en burn-out. Mensen met stress of burn-out zijn vaak juist de besten die het krijgen, mensen met een groot hart, hoge arbeidsmoraal en plichtsbesef.
Ze hebben vaak meerdere van de volgende kenmerken: Hebben hart voor de zaak en zetten graag hun beste beentje voor. Hulpvaardig naar collega´s. Ze zijn plichtsgetrouw, stellen hoge eisen en doen alles om aan eisen tegemoet te komen; voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor hun taken en nemen vaak ongevraagd nog méér op de schouders. Ze hebben vaak (al dan niet bewust) last van minderwaardigheid-gevoelens en stellen zich afhankelijk op van goed- en afkeuring van anderen. Ze laten graag merken dat ze er zijn en het goed doen, en zullen niet nalaten anderen te controleren.


Bij een burn-out gaat het lichtje uit. Pats boem, je lichaam wil niet meer en kan niet meer. Je hoofd werkt niet meer mee. Als je dit ervaart, weet je dat je te ver bent gegaan.


Het voorkomen van een  burn-out, is natuurlijk uitermate belangrijk.  Indien jij bij jezelf of bij een ander stressverschijnselen of burn-outklachten waarneemt, neem dan contact op. Na een gratis oriëntatie gesprek, waarin ik samen met jou de ervaren stressverschijnselen zal bespreken, zullen we samen beslissen over de best te volgen route.


Wanneer je besluit met mij het hersteltraject of preventietraject (van een burn-out) in te gaan, maken we vooraf afspraken over het aantal consulten en evaluatiemomenten, waarbij 5 consulten een minimum is om tot goede resultaten te komen.

Het begeleidingstraject heeft als doel:


  • Je meer inzicht in jouw situatie te geven.
  • Balans in jezelf en jouw leven terug te vinden
  • Van “moeten” naar mogen!
  • Onderzoeken wat de achtergrond is van jouw stressklachten of burn-out
  • Stressklachten te leren herkennen
  • Irrationele gedachten en vastgeroeste gewoonten die stress bevorderen leren kennen en zodanig veranderen dat er een positief effect ontstaat in de strijd tegen de stress
  • Het leren herkennen van de wijze waarop je met anderen omgaat, hoe je signalen uit de omgeving interpreteert en hoe daar goed mee omgegaan kan worden
  • Het bewust maken bij jou hoe je over jezelf en anderen denkt
  • Assertiviteit
  • Sociale vaardigheden en grenzen bepalen.
  • Gedrag aanleren waarmee beter met de stress en de oorzaken van stress omgegaan kan worden. Leren de stress te hanteren en/of de stress te verminderen. Zo houd je zelf het heft in handen.
  • Een meer bevredigend en zinvol leven.